Daşınma

Əlaqə

AVTO YÜK DAŞIMA

Rahat yük daşınma vasitələrindən biri də avto yük daşınmasıdır.Bu usulun da özünə məxsus özəllikləri və üstünlükləri var

Üstünlükləri:

Hərəkətlilik;
Kifayət qədər yüksək çatdırılma sürəti;
Hava və dəmir yolu nəqliyyatında olduğu kimi sərt qrafikin olmaması;
Gəlirlilik;
Bu üsullun bizə yaratdığı imkanlar:
Müştərinin ehtiyaclarını və ya yükün xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq nəqliyyat vasitəsinin növünü tez seçmək imkanı;
Real vaxtda nəqliyyat vasitəsinin hərəkətini izləmək rahatlığı;
Fərdi əsasda marşrutlar yaratmaq imkanı;
Çadır və ya yastı nəqliyyat vasitələri ilə çatdırılma;
Müxtəlif növ konteynerlərin daşınması;
Platformalı traktorlarla böyük və ağır yüklərin çatdırılması;
Multimodal və qruplaşma nəqliyyat;
Bütün nəqliyyat vasitələrinin hər an hərəkətini izləməyə imkan verən müasir GPS rabitə ilə təchiz edilməsi; Şirkətin nəqliyyat donanmasının əsasən yeni avtomobillərdən ibarət olması, yəni qəza səbəbindən avtomobil tədarükünün pozulma mümkünsüzlüyü;
Maşınlarımızın təhlükəli yük daşıya bilmə imkanları.