Daşınma

Əlaqə

DƏMİR YOL DAŞINMASI!

Mehsulların dəmir yolu ilə daşınması, uzun məsafələrə yük daşıyan şirkətlər üçün ən yaxşı seçimdir. Bu metod bir sıra üstünlüklərə malikdir

Eyni anda çoxlu ve müxtəlif çeşid mal göndərmə imkanı.
Aşağı qiymət
Hər növ yükün daşınması

Bu üsulla daşına bilər:

• Müxtəlif növ avadanlıqlar, mülki və hərbi texnika;
• Sənaye məhsullarının çeşidləri;
• Daşınma zamanı müəyyən temperatur şəraitində olması gərəkən tez xarab olan məhsullar və dərman vasitələri;
• Ekoloji cəhətdən təhlükəli və yanan maddələr;
• Sərbəst axan və ya maye birləşmə vəziyyətinə malik ola biləcək materiallar və məhsullar;
• Heyvanlar, quşlar və hətta sualtı dünyanın sakinləri.

Dəmir yolunun daşınma vaxtı yaratdığı imkanlar:

• Havaya dözməyən qablaşdırılmış və ya qablaşdırılmamış malların qapalı vaqonları;
• Tikinti materialları, mineral gübrələr və yağışdan və temperaturun dəyişməsindən qorxmayan digər məhsullar üçün hazırlanmış toplu və toplu platformalar;
• Toplu tanklar və maye yüklər üçün qablar;
• Müxtəlif növ flora və faunanın daşınması üçün hazırlanmış xüsusi vaqonlar.